joi, 11 octombrie 2012

Etapele constituirii unui ONG

- minim 3 persoane fizice si/sau juridice
- contabil (cu contract prestari servicii)
(- cenzor, voluntari)
- costuri: cca 1000 ron, dintre care vreo 600 = patrimoniu initial (cheltuielile se inregistreaza pe firma)
- ONG-urile nu platesc impozit pe venit pentru donatii si sponsorizari1. Rezervare denumire (valabila 3 luni) la Ministerul Justitiei
- cerere la Min. Just. (solicitantul ...., categoria pentru care se solicita verificarea: asociatie, fundatie, federatie .....) + dovada achitarii la Trezorerie a taxei de 5 ron

2. Sediul - poate fi locuinta unuia dintre fondatori (trebuie sa fie proprietatea acestuia)
- declaratie la notar (sunt de acord ca in imobilul ......... sa functioneze sediul asociatiei non-profit ..........)

3. Act constitutiv si statutul asociatiei (scop si obiective) - vreo 6 exemplare autentificate de notar

4. Patromoniul initial - cel putin salariul minim brut pe economie (depozit bancar)

5. Cazier fiscal fondatori (valabil 30 de zile) de la Trezorerie
- copie buletin + taxa eliberare cazier

6. Dobandire personalitate juridica - dosar la Judecatoria pe raza careia se afla sediul
- se recomanda prezentarea la judecarea cererii

7. Sentinta civila (inscrierea judecatoreasca) si Certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor - cerere la Judecatorie (se solicita 4-5 copii autentificate)

8. Certificat de inregistrare fiscala (Cod fiscal) de la Finante

9. Stampila. Chitantier (eventual facturier)

10. Cont bancar

Inregistrare la Camera deputatilor

Niciun comentariu: