vineri, 1 februarie 2013

Terapie prin shopping

Am ajuns s[ b#ntui prin magayine la ore de noapte, s[ pierd sferturi de or[ ]n sta'ii de la cap[tul lumii.
Prima turti'[ pe plit[ s/a soldat cu dou[ ochiuri arse. A fost focul prea tare ;i la mijloc nu prea era coapt[, dar de foame a mers. Cald[, cu toc[ni'a mea de broccoli... cump[r mai mult dec#t ]mi trebuie, de c#nd i/am sp[lat frigiderul parc[ m/am t#mpit, nu c/ar fi imposibil, c#nd ]mi petrec mai toat[ yiua singur[, mu'e;te.
Tuffi Dick/Milch seam[n[ cu sana noastr[. :i Kefir ]mi place.
Ayi am dat numai de ciuda'i prin sta'ii ;i magayine. 
Rheinbahn ne ]nva'[ c[ e bine s[ mai ai o ocupa'ie pe l#ng[ serviciu, ceva ce te repreyint[, ce/'i face pl[cere, ce te distinge de ceilal'i. Sta'iile spune pove'ti despre vatmani/pompieri, vatmani/arbitri, vatmani care mai au timp ;i de altceva. M/am ]ngropat ]n nimicuri ayi, am ]nceput cu sp[lat pe jos ]n buc[t[rie, am f[cut liste peste liste, acum parc[ au trecut ani de ayi/diminea'[. :i a trecut ianuarie...
Doamne, ce ai ]mb[tr#nit. Erai de v#rsta mea c#nd te/am cunoscut / a doua oar[, pt c[ te mai v[yusem ]n autobuy. Dar cel pu'in ai un copila;. "Familia mea", dpu[ cuvinte ;i una din pu'ine poye ]n care apar ;i b[ie'elul ;i so'ia, dar ce multe spune, ;tiindu/'i povestea. Oric#t[ r[utate am str#ns ]n mine ]n ultimele s[pt[m#ni, ]'i doresc s[ tr[i'i ferici'i p#n[ la ad#nci b[tr#ne'i.
Hai, ]nchide c[ vorbe;ti pe banii t[i! Am r#s am#ndou[, acum ]njur. De luni cred c[ tot ]njur, nu mai ;tiu. Am avut ochii pl#n;i o yi, am vrut s[ plec ieri, dar mi/a trecut dup[ ce mi/am f[cut comisioanele, iar tu erai at#t de sup[rat cu ;coala ta de ;oferi.
Am gentu'[ de laptop, parc[ tot mare e.

Niciun comentariu: